Вівторок, 18.09.2018, 19:14
Спеціалізована школа №61
з поглибленим вивченням
 інформаційних технологій
Ви увійшли як Гость | Група "Гости"Вітаю Вас Гость | RSS
Головна Проект 9-А класу Реєстрація Вхід
Меню сайту

Форма входу
Логін:
Пароль:

Увага

Лічильник
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Корисні сайти

Шкільні web-сайти

ПРОЕКТ 11А КЛАСУ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 61 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«Я – ЛЮДИНА, ГРОМАДЯНИН, ПАТРІОТ»

Куратор проекту: Малінко Вікторія Євгеніївна, класний керівник.

Учасники проекту: вчителі, батьки, учні класу.

  Тип проекту: практико-орієнтований.

За змістом: надпредметний.

За характером контактів: зовнішній.

За кількістю учасників: масовий.

Тривалість: 2016-2018 роки

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

У державних нормативно-правових документах національних як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові до  Батьківщини,  усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота України як світоглядного чинника.

Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини.

Виходячи з цього, патріотизм на даний час є нагальною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами – патріотами,  здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі,  і особистості, яка своєю діяльнісною любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для  вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом становлення України як єдиної нації. В умовах поліетнічної держави, воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї.  При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають лежати в основі патріотичного виховання.

Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, відтак виникає гостра потреба у розробці Проекту патріотичного виховання, який би визначив стратегію цілеспрямованого і ефективного процесу розвитку суб’єкта громадянського суспільства, громадянина – патріота України в межах загальноосвітнього навчального закладу.

МЕТА ПРОЕКТУ:

виховання у дітей та учнівської молоді громадянськості, патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, готовності до активного прояву в різних сферах життя суспільства; формування духовно і фізично здорової, інтелектуально та культурно розвиненої особистості, що нерозривно пов'язує свою долю з майбутнім рідного міста, краю й України.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 1. підвищити статус патріотичного виховання в українському суспільстві загалом та школі зокрема;
 2. зміцнювати й розвивати виховні функції навчального закладу, розширити склад суб’єктів патріотичного виховання, посилити координацію їхніх зусиль;
 3. ефективніше використовувати національні традиції, сучасний світовий та вітчизняний педагогічний досвід та дослідження психолого-педагогічної науки у сфері патріотичного виховання;
 4. зорієнтувати виховну систему школи на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;
 5. забезпечити взаємодію виховної системи школи з усіма соціальними інститутами щодо інтенсифікації процесу патріотичного виховання особистості;
 6. формувати шанобливе ставлення до зростаючої особистості у відповідності з Конвенцією ООН про права дитини;
 7. посилити роль сім’ї у патріотичному дітей, зміцнити її взаємодію з навчальним закладом;
 8. відродити на нових теоретико-технологічних засадах систему позакласного та позашкільного патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;
 9. сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій як центрів становлення патріотів України;
 10. активізувати форми масової патріотичної діяльності(пошукова робота, діяльність військово-патріотичних клубів, тематичні заходи, повязані зі знаменними й пам’ятними датами);
 11. сприяти подальшій демократизації управління процесом патріотичного виховання підростаючого покоління.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У СФЕРІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ:

1) духовно-моральний «Я – патріот»;

2) культурно-історичний «Мала Батьківщина»;

3) громадянсько-правовий «Я – громадянин»;

4) військово-патріотичний «Дні військової слави»;

5) спортивно-патріотичний;

6) культурно-патріотичний.

Духовно-моральний напрямок включає в себе:

 • формування морально стійкої цільної особистості, яка має такі моральні якості, як сумлінність, чесність, колективізм, прагнення дотримуватися правил поведінки, повагу до старшого покоління, мужність, любов до Батьківщини та свого народу;
 • виховання поваги до сім'ї, батьків, сімейних традицій;
 • формування позитивного ставлення до здорового способу життя, виховання активної життєвої позиції щодо власного здоров'я, неприйняття асоціальних явищ, котрі підривають фізичне і духовне здоров'я нації.

Культурно-історичний напрямок передбачає:  

 • виховання в учнів любові до своєї «малої» батьківщини, рідного краю;
 • залучення учнів до роботи по збереженню культурних та історичних пам'яток бойової та трудової слави;
 • формування почуття національної гордості, національної самосвідомості, здатності жити поряд з людьми інших культур, мов і релігій.

Цивільно-правовий напрямок орієнтоване на:

 • вивчення державної системи України, її Конституції, Гімну, державної символіки, прав і обов'язків громадянина України;
 • формування глибокого розуміння громадянського обов'язку, ціннісного ставлення до національних інтересів України, її суверенітету, незалежності та цілісності;
 • формування культури правових відносин, прагнення до дотримання законодавчих норм;
 • розвиток дієвого шкільного самоврядування.

Військово-патріотичний напрямок включає в себе:

вивчення військової історії та традицій України, знання дат військової слави, бойових і трудових подвигів жителів області в роки Великої Вітчизняної війни;

збереження військових традицій, зв'язку поколінь захисників Батьківщини, організація зустрічей учнів з ветеранами війни та праці, учасниками локальних військових конфліктів та антитерористичних операцій;

формування позитивного образу Збройних Сил України, готовності до виконання військового обов'язку.

Спортивно-патріотичний напрямок. Направлений на розвиток морально-вольових якостей, виховання витривалості, стійкості, мужності, дисциплінованості в процесі занять фізичною культурою і спортом, формування досвіду служіння Вітчизні і готовності до захисту Батьківщини.

Культурно-патріотичний напрямок. Направлений на розвиток творчих здібностей учнів через залучення їх до музичного фольклору, усної народної творчості, народних свят, знайомство зі звичаями і традиціями українського народу.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • забезпечення утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей як свобода, рівність, справедливість;
 • забезпечення утвердження в учнівському середовищі толерантного світогляду, сприйнятливості до культурного плюралізму, загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення до інших культур і традицій;
 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей; для розвитку професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможної особистості;
 • підвищення рівня громадянської ідентичності, відчуття належності до рідної землі, народу; визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини; утвердження почуття патріотизму, відданості у служінні Батьківщині;
 • підвищення рівень соціальної активності особистості: готовності до участі у процесах державотворення, здатності до спільного життя та співпраці у громадянському суспільстві, готовності взяти на себе відповідальність; здатності розв’язувати конфлікти у відповідності з демократичними принципами, здатності до самостійного життєвого вибору;
 • підвищення рівня психологічної та фізичної готовності учнівської молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, престижу і розвитку мотивації громадян до державної та військової служби; гуманістичних цінностей;
 • підвищення загального рівня політичної та правової культури, знань про політичні системи та владу на всіх рівнях суспільного життя, про закони та законодавчі системи; утвердження поваги до Конституції України, законодавства, державної символіки, державної мови;
 • підвищення рівня уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, спілкування з демократичними інститутами, органами влади, захисту і підтримки законів та прав людини, обізнаності зі способами соціального захисту.

Реалізація проекту

«Я – людина, громадянин, патріот» у  2016 – 17 н.р.

Виховні години

 1. «Україна – це ми» - 01.09.16
 2. Конкурс  презентацій до 150-річчя М.Грушевського – 22.09.16
 3. Тренінг «Наша пам`ять жива» до 75-річчя трагедії Бабиного Яру  – 29.09.16
 4. Бесіда, присвячена  Дню ООН «Права дитини – мої права» - 20.10.16
 5. Бесіда до Дня Української писемності «У моїй мові краса і неповторність» - 10.11.16
 6. Тренінг  «Вчимося спілкуватися». Звіт про відвідування проекту «Stem-дівчата» - 17.11.16
 7. Урок пам`яті вшанування жертв Голодомору – 24.11.16
 8. Тренінг до Всесвітнього Дня боротьби зі  СНІДом – 01.12.16
 9. Бесіда «Справедливість – основа прав» - 15.12.16
 10.  Диспут «Яка людина заслуговує на повагу» - 12.01.17
 11. Інформаційно-пізнавальна година до Дня Соборності України – 19.01.17
 12. Зустріч зі шкільним поліцейським «Відповідальність за правопорушення» - 02.03.17
 13. Диспут на тему: «Невідомий Шевченко» - 09.03.17
 14. Бесіда до Всесвітнього Дня поезії – 23.03.17
 15. День Цивільного захисту – 14.04.17

Екскурсії

 1. Пінчук Арт Центр – 08.09.16
 2. Галерея «М17». Виставка «Бабин Яр: історії та долі» - 27.09.16
 3. Виставка Івана Марчука «Де ж істина» - 16.02.17
 4. Мистецький Арсенал. Виставка «Музей Новин до 20-річчя ТСН» - 17.03.17
 5. Кам`янець-Подільський, Чернівці – травень 2017

Участь у конкурсах і проектах

 1. Участь в якості екскурсоводів у виставці «Бабин Яр: історії та долі» (26.09.-04.10.16)
 2. Участь у заходах проекту «Дівчата  STEM»(11.11.16)
 3. Участь у інтелектуальному конкурсі команди «Діти Індиго»

       20.10.16 – ІІІ місце в Шевченківському р-ні

       01.12.16 – перемога у міському відбірковому турі

       23.03.17 – перемога у півфіналі міського туру

 1. Участь у X Всеукраїнській екологічній конференції «Людина і природа: перспективи спілкування» (09.12.16)
 2. Участь у конкурсі «Золотий Байт»(Соціальна реклама-відеоролик)
 3. Створення кліпу до 100-річчя з дня смерті І.Я.Франка

   

   

      

      

      

       

       

УВАГА!


Спеціалізована школа №61 оголошує додатковий набір на вільні місця

Першокласник 2018

Спеціалізована школа № 61 міста Києва – учасник Всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Інтелект України"

Якщо ви вважаєте, що ваша дитина допитлива й розумна, якщо ви пов'язуєте майбутнє своєї дитини з інтелектуальною сферою –
ми чекаємо на вас
. >>>

Пошук
Loading

Архів записів

Календар
«  Вересень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Mantikor © 2018-2009 Хостинг від uCoz